آهو

تنها کسی که مرا درک می کند , یک روز مزا ترک می کند.

1383/04/06 ساعت 09:22 ب.ظ

عاشق می گوید...

عشق یعنی...


داش مهی