آهو

تنها کسی که مرا درک می کند , یک روز مزا ترک می کند.

1383/04/14 ساعت 04:37 ب.ظ

وفا

تو را برای وفای تو دوست دارم

داش مهی