آهو

تنها کسی که مرا درک می کند , یک روز مزا ترک می کند.

1383/04/14 ساعت 04:40 ب.ظ

چشم به راه

بمیرد آنکه سربازی بنا کرد
تمام دختران را چشم به راه کرد

داش مهی