آهو

تنها کسی که مرا درک می کند , یک روز مزا ترک می کند.

1384/06/19 ساعت 08:29 ب.ظ

شهاب

نگاهت چون شهابی از دلم رفت

                                      خیالت چون سرابی از دلم رفت

تو رفتی و غمت از دل نمی رفت

                                    که آن هم با شرابی از دلم رفت


                
                                                شهاب به سبک داش مهی !