آهو

تنها کسی که مرا درک می کند , یک روز مزا ترک می کند.

1384/10/09 ساعت 10:39 ب.ظ

همه دلخوشی من ...

همه دلخوشی من اون نگاه عاشقت بود     

                                                      چرا فکر کردی به جز من یکی دیگه لایقت بود 

 مرتضی میخوام اسم بلاگ رو ( همه دلخوشی من ... ) بذارم . چطوره ؟