آهو

تنها کسی که مرا درک می کند , یک روز مزا ترک می کند.

1384/10/12 ساعت 12:38 ب.ظ

عشق

دلم جراتش قطرهای بیش نیست           تو ای عشق دل را به دریا ببر