آهو

تنها کسی که مرا درک می کند , یک روز مزا ترک می کند.

1384/10/15 ساعت 10:44 ق.ظ

اشک

ای عشق من اینو بدون که هیچ کس لیاقت اشکهای تو را ندارد و آنکه لیاقت تو را دارد باعث اشک ریختن تو نمی شود.