آهو

تنها کسی که مرا درک می کند , یک روز مزا ترک می کند.

1384/10/15 ساعت 11:04 ق.ظ

واسه تو

               دوست ندارم بگم دوست دارم     دوست دارم درک کنی دوست دارم

                               

                                          **************

 

داستان غم دوست را گفتم با شمع              آنقدر سوخت که از گفته شیمانم کرد