آهو

تنها کسی که مرا درک می کند , یک روز مزا ترک می کند.

1384/10/18 ساعت 05:25 ب.ظ

درخت

درخت بید بودم در کنج بیشه دلبر             تراشیدن مارو با ضرب تیشه دلبر

تراشیدن مارو قلیون بسازن دلبر                که آتیش بر سرم باشه همیشه دلبر