آهو

تنها کسی که مرا درک می کند , یک روز مزا ترک می کند.

1384/10/18 ساعت 05:15 ب.ظ

آرزو

با آرزوی طلوع شادیها و غروب غمهایت عاشق و دوستدارت داش مهی