آهو

تنها کسی که مرا درک می کند , یک روز مزا ترک می کند.

1384/11/05 ساعت 02:04 ب.ظ

دیگه طاقت شنیدن ندارم !

دیگه طاقت شنیدن ندارم

                 طاقت بودن و دیدن ندارم

                              دیگه طاقت اشاره ندارم

                                           چشمکای بی نشونه ندارم

                              دیگه طاقت صداتو ندارم

                  طاقت چشم سیاتو ندارم

 طاقت گوشه کنایه ندارم

                 حرفای پر از گلایه ندارم

                              دیگه طاقت بهارو ندارم

                                               طاقت چشم سیاتو ندارم

                              دیگه طاقت سیاهی ندارم

                 موندن توی دوراهی ندارم

دیگه من طاقت موندن ندارم

                 دیگه من توان خوندن ندارم

                                دیگه طاقت خیانت ندارم

                                                 مجازات بی شکایت ندارم