آهو

تنها کسی که مرا درک می کند , یک روز مزا ترک می کند.

1384/12/05 ساعت 07:43 ب.ظ

خواب

 

بد جوری داغونم

اصلا خواب ندارم همین که میخوابم به خاطر خوابی که میبینم ازخواب میپرم

 خلاصه نمیدونم چی کار کنم :

 دردیده بجای خواب آب است مرا    

                                          زیرا که به دیدنت  شتاب   است  مرا

گویند بخواب تا به خوابش بینی 

                                          ای بی خبران چه جای خوابست مرا