آهو

تنها کسی که مرا درک می کند , یک روز مزا ترک می کند.

1386/10/25 ساعت 08:32 ب.ظ

مهربونی

نخند عزیزم خوبه یکی بهت بخنده!!!!!!!!!

این عکس ۴ سالگیمه نخندیا!!!!!!!!