آهو

تنها کسی که مرا درک می کند , یک روز مزا ترک می کند.

1387/04/24 ساعت 11:17 ق.ظ

تولد

پنداشتم که ساده نوشتن همچون ساده زیستن زیباست

پس ساده میگویم تولدت مبارک