آهو

تنها کسی که مرا درک می کند , یک روز مزا ترک می کند.

1387/06/14 ساعت 01:12 ب.ظ

نفرین

هر انکس که تو را دید مرا نفرین کرد