آهو

تنها کسی که مرا درک می کند , یک روز مزا ترک می کند.

1383/03/31 ساعت 12:30 ب.ظ

خالی ... آره خالی
منتظر باشین
منتظر یه داستان قشنگ
خیلی قشنگ....