آهو

تنها کسی که مرا درک می کند , یک روز مزا ترک می کند.

1383/04/08 ساعت 10:15 ب.ظ

زندگی

زندگی گرمی دلهای به هم پیوسته است


تا در آن عشق نباشد همه درها بسته است


داش مهی