آهو

تنها کسی که مرا درک می کند , یک روز مزا ترک می کند.

1384/06/19 ساعت 08:20 ب.ظ

 

تو دروغی

دروغی دلاویز

تو غمی

یک غم سخت زیبا 
                                        نیما
 
                                                                                      شهاب