آهو

تنها کسی که مرا درک می کند , یک روز مزا ترک می کند.

1384/06/21 ساعت 12:41 ق.ظ

شما هدف نهایی دارین ؟

چی هست ؟

منم یه هدف دارم ولی به یه سوال خوردم !

اگه به  یه چیزی  که خیلی دلم می خواد ولی در راه رسیدن به هدفم نباشه برخورد کردم ی کار باید بکنم ؟

اگه این چیزی که خیلی خیلی خیلی دوسش دارم منو کمک نکنه به هدفم برسم و کمک اون جایگاه برای رسیدن به هدف خیلی مهم باشه چی کار کنم ؟

دفعه بعد بیشتر سوالم رو میشکافم !!

                                                                    شهاب