آهو

تنها کسی که مرا درک می کند , یک روز مزا ترک می کند.

1384/11/25 ساعت 05:02 ب.ظ

اشتباه احمقانه !

می خواستم یه چیزی در راستای دو تا نوشته قبلی بنویسم دیدم وقتش نرسیده !

راستش دلم نیومد این متن رو  ترجمه کنم ...

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

.The one who invented alphabets was a genius but he made a silly mistake by keeping "U" and"I" so far-