آهو

تنها کسی که مرا درک می کند , یک روز مزا ترک می کند.

1384/11/30 ساعت 10:37 ق.ظ

زندگی عاشقانه

نظرتون در مورد این جمله چی هست ؟

باعشق وبدون هیچ میتوان زندگی کرد و بی عشق , هیچ , نمی توان زندگی کرد .