آهو

تنها کسی که مرا درک می کند , یک روز مزا ترک می کند.

1384/12/01 ساعت 06:06 ب.ظ

تکیه گاه

دیدی که هیچ کس پناهم نبود

               هیچ وقت کسی تکیه گاهم نبود

                                   حتی کسی با دل خسته ام

                                                  در زندگی چشم به راهم نبود